Tüp Mide Ameliyatının Kalp Damar Sistemine Etkisi

  • Editör: yeldan - Çarşamba, Ekim, 2017

Tüp mide (sleeve gastrektomi) ameliyatının kalp ve damar sistemi üzerine etkileri nelerdir bundan bahsetmek istiyorum sevgili takipçilerimiz.

33 çalışmayı içeren bir analizde 3397 hasta irdelenmiştir. 2 yıllık ortalama takip periyodunda vakaların % 75’de yüksek tansiyon gerilemiş, % 58’de tamamen ortadan kalkmıştır. Tüp mide ameliyatı sonrası EKO ile kalp fonksiyonları değerlendirilmiş; kalp büyümesinde gerileme ve fonksiyonlarında düzelme saptanmıştır.

Kollestrol ve trigliserid seviyelerinde 1 yıllık takip sonucunda anlamalı değişiklikler saptanmıştır. Asya ırkında yapılan bir çalışmada Morbid obez olmayan (VKİ 25-35 Vücut Kitle Endeksi) Hastalarda ilk 1 yılda diyabet % 50′ sinde gerilemiştir. Bu düzelmenin nedeni kalori alımının azalması, kilo kaybı ve c-peptid seviyelerinin tekrar 3’ün üzerine gelmesi olabilir.

Bariatrik Koordinatör Ebru Saray