Obezitenin Nedenleri

  • Editör: yeldan - Salı, Şubat, 2016

Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanısıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olması nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul edilmektedir.
Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır :
* Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
* Yetersiz fiziksel aktivite
* Yaş
* Cinsiyet
* Eğitim düzeyi
* Sosyo – kültürel etmenler
* Gelir durumu
* Hormonal ve metabolik etmenler
* Genetik etmenler
* Psikolojik problemler
* Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
* Sigara- alkol kullanma durumu
* Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)
* Doğum sayısı ve doğumlar arası süre..
Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Gelin birlikte Obeziteden kurtulalım hayallerinizi gerçekleştirelim.