Obezite Hangi Hastalıklara Neden Olur?

 • Editör: yeldan - Pazartesi, Kasım, 2017

Artık tüm dünya biliyor ki obezite bir çok organ sistemini bozan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor..

Kısaca hangi organlarda hangi hastalıklarfa neden oluyor kısaca anlatmak isterim…

1.KARDİOVASKÜLER SİSTEM:      

 • Hipertansiyon,
 • Derin ven trombozu,
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Koroner kalp hastalıkları,
 • Tromboembolik  hastalıklar

 

2.SOLUNUM SİSTEMİ :

 • Nefes almada zorlanma ,
 • Astım bronşiale
 • Uyku apne sendromu,

 

3.GENİTOÜRİNER SİSTEM:

 • Stress inkontinans (idrarını tutamama),
 • Doğurganlıkta azalma,
 • Cinsel fonksiyonlarda bozukluklar,
 • Gebelik komplikasyonları( çoklu düşükler, hamile kalamama, çoçukta anomaliler ve hastalıklar,doğumun normal şartlarda tamamlanamaması vb),
 • Böbrek ve idrar yolları taşları

 

4.GASTROİNTESTİNAL SİSTEM:

 • Gastro ozefajial REFLÜ,
 • Karaciğer yağlanması,
 • Safra kesesi taş oluşumunda artma,
 • Hemoroid

 

5.METABOLİK/HORMONAL SİSTEM:

 • Tip 2 diabet,
 • Kan yağlarında bozulmalar( kolesterol ve trigliserid vb),
 • İnsülin DİRENCİ,
 • Polikistik over sendromu,
 • Metabolik hastalıklar

 

6.PSİKO SOSYAL SORUNLAR:

 • Kendinden menuniyetsizlik,
 • Depresyon,
 • Anksiyete,
 • İş bulmada güçlük

 

7.OBEZİTEYE BAĞLI KANSER RİSKİNDE ARTMA:

 • Meme,
 • Kolon
 • Over, rahim ve rahim ağzı,
 • Safra kesesi,
 • Prostat Kanserleriyle ilişkisi kesinleşmiştir.