Mide Balonu (Gastric Balloon) | İzmir Obezite Tedavisi / Op. Dr. Eyüp YELDAN

Mide Balonu (Gastric Balloon)

Mide Balonu gıda tüketimini azaltmak, yeni diyet ve davranış usullerini öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla, midede mekanik olarak bir dolgunluk hissi ve bir hacim oluşturmak için kullanılır. İntragastrik balon uygulanan hastalar özel sıvılar ve paket diyetler yerine normal yiyecekler yiyebilirler.

Intragastrik balon kavramı, mevcut doğal bezoarların (yutulan maddelerin oluşturduğu büyük sindirilemeyen kütleler) kilo üzerine yaptıkları etkilerin izlenmesi sonucunda yavaş yavaş gelişmiştir: Bezoarın varlığı kilo kaybına yol açar ve bezoar çıkarıldığında kilo geri alınır.

Mide balonu, bezoar kavramını, olumlu kilo kaybı yönlerinden dolayı, fizyolojik ve anatomik olarak uygun bir tasarımda cisimlendirmek için oluşturulmuştur.

Balon mideye sönük bir biçimde yerleştirilmek için tasarlanmıştır, daha sonra yapay bir bezoar yerini alması için serum fizyolojik ile doldurulur ve büyütülür. Balon doldukça yuvarlak bir şekle dönüşür. Kendisi kapanabilen bir kapak dışarıdan yerleştirilen kateterin kolayca ayrılmasına izin verir. Balon mide içinde serbestçe hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Tasarımı, yerleştirme sırasında 500-700 ml hacme ayarlanmasına izin verir.

Diğer Hizmetlerimiz